SGK TARAFINDAN YAYINLANAN

 

SGK Başkanlığı tarafından yapılan Danıştay Kararına dair duyurunun yer aldığı Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen  2015-1846 sayılı yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 30.04.2015
Görüntülenme: 1382