Duyuru Tarihi: 24.10.2007

 

         

          15.06.2007 Tarihi itibari ile SGK adı altında Devredilen Emekli Sandığı ,Devredilen Bağ-Kur ve Devredilen SSK reçetelerinin, imzalamış olduğunuz protokol gereği örnekleme usulüne göre kontrolleri başlamıştır.

 

          Reçeteleriniz 13.06.2007 tarih 5087 no ile yayınlanan,  Fatura Bedellerinin Ödenmesi İle İlgili Genelge ( 2007/ 46) uyarınca , B grubu reçeteleri olarak örnekleme usulü ile kontrolleri başlamıştır.

 

          Örnekleme usulünde reçetelerinde kesinti yapılan eczaneler Genelgenin  6.2. maddesinde    (hata oranı ve tutarının bildirilmesi )  yer alan açıklamaya istinaden, itirazlarının kendisine bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Kuruma bildirmek zorundadırlar. Süresi içerisinde itirazların yapılmaması durumunda  kesinti oranı kabul edilmiş sayılacak ve belirlenen tutarda ödeme yapılacaktır.

 

           Bununla birlikte 2007 SGK Protokolünün 4.3.2. maddesi gereğince, ( Fatura inceleme ve Ödeme )  Kuruma iade edilen reçeteler. eczaneler tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde Kuruma teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete / reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarak faturaya yansıtılır.

 

        2007 SGK Protokolünün 3. maddesi ( Uygulanacak Usul ve Esaslar ) bölümünde yer alan ve reçete iadesi yapılacak maddeler aşağıda  lacivert renkli  olarak, iadesi yapılmayacak kesinti nedeni olabilecek madd