Duyuru Tarihi: 3.12.2009

 

SGK’NIN GÜCÜ ECZACININ BİRLİKTELİĞİNİ BÖLMEYE YETMEZ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 02/12/2009 tarihinde bir açıklama yayınlayarak eczanelerin zarar ederek kapanmayacağını, aksine sektörle birlikte eczacıların da büyüdüğünü, adeta alanda hiçbir sorun olmadığını, bizim boşu boşuna endişeye kapıldığımızı ileri sürmekte, “küçük bir kar düşüşü nedeniyle” eczanelerimizi kapattığımızı iddia ederek, meslek onurumuzla oynamaktadır. Biz “feda edecek tek bir eczanemiz yok” derken, SGK, sadece dokuz eczanenin batacağını ileri sürmektedir. Böylece SGK ülke gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu kendi ağzından ifade etmiştir.

SGK Rakam Savaşına Girmesin!

Sosyal Güvenlik Kurumu hazırladığı ve 18 Eylül’de yayınlanan mevzuat ile, 1.8 milyar TL tasarruf yapayım derken, 3.3 milyar TL tasarrufa “yanlışlıkla” imza atmış bir kurumdur. 24 bin eczacının ilaç sektöründen aldığı pay 3.6 milyar TL’dir. Bütün bu tasarruf tedbirleriyle bu payın tam 815 milyon TL (yaklaşık yüzde 22) küçüleceğini söylemek zorundayız. İşte bu küçülmenin “sadece yüzde 1.52” olduğunu hesaplayan da yine SGK’dır. Aynı biçimde ortalama eczane karlılığının 17.000 TL’ye çıkması için basit bir oran/orantı hesabıyla ortalama cironun 85.000 TL olması gerekir, oysa bunu kendileri web sitelerinde 39.000 TL olarak ilan etmektedirler. Aradaki farkı SGK’nın “kamuoyunu yanıltma katsayısı” olarak değerlendirmekteyiz.

SGK Eczane Sayısını Bilmez!

Türk Eczacıları Birliği, halk eczacılarının zorunlu, kamu eczacılarının gönüllü üye olduğu Anayasal bir kuruluştur. Bir eczacı, eczane açmak için Odalarımıza kayıt yaptırmak zorundadır. Bu eczacıların ruhsatlarını da Sağlık Bakanlığı adına Sağlık Müdürlükleri vermektedir. Ama bir eczane SGK ile anlaşmalı olmak zorunda değildir. O nedenle, SGK’nın kendi kayıtlarından yola çıkarak eczane sayısı, hangi il ve ilçede kaç tane eczane olduğu gibi bilgilere ulaşabilmesi mümkün değildir. Bu bilgi, sadece ve sadece Birliğimizde ve Sağlık Bakanlığı’nda mevcuttur. Bu bilgiye sahip olan biz söylüyoruz ki, sadece ilçelerde değil, belde ve köylerde de tek eczane olarak sağlık hizmeti veren 3.000 eczane kapanacaktır.

SGK İsteyerek Eczacıya Hiçbir Şey Vermez!

Başta düşük cirolu eczaneler olmak üzere tüm eczanelerde yaşanan yıkım sorunu yeni bir sorun değildir. Kamuoyunun da bildiği üzere eczanelerimizi korumak için Birliğimiz ve eczacı odalarımız sağlıkta ve eczanelerde yıkıma yol açan politikaların sahibi olan, içinde SGK’nın da yer aldığı ilaç ve sağlık alanının tüm sorumlularına karşı son beş yıldır mücadele etmektedir. SGK’nın geçtiğimiz dönemde eczaneler lehine “yaptığı” iyileştirmelerin (!) birincisi, biz 30 Haziran gecesi tüm Türkiye’deki eczanelerimize “Kapalıyız” afişlerini astıktan sonra, ikincisi ise 1 Ocak günü SGK ile yaptığımız sözleşmeyi feshedeceğimize dair ihtar gönderildikten sonra, SGK tarafından değil, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır.

Mücadelemiz sonucunda kazandığımız bu iyileştirmeye rağmen SGK’nın kendi verilerine göre, bu “korudukları” düşük cirolu eczanelerin sayısı 2008 yılında 8500’den 2009’da 12.511’e çıkmıştır. Sektörün son 2 yılda %40 büyüdüğü