Makale Tarihi: 8.08.2012
Görüntülenme: 1392

SGK'YA TESLİM EDİLECEK REÇETELERİN NUMARALANDIRILMASI HAKKINDA


01.07.2012 tarihinde başlayan e-reçete uygulamasından önce kuruma sadece kağıt ortamında düzenlenmiş manuel reçeteler gönderildiğinden sıra numarası verme işleminde herhangi bir karışıklık yaşanmamaktaydı.  

E-reçete uygulamasına geçilmesi sonucu Temmuz ayı reçeteleri sonlandırılıp döküm listesi alındığında sadece manuel düzenlenen reçeteler kuruma gönderileceğinden dolayı reçetelere verilecek numaralar hakkında tereddütler yaşandığı tarafımıza bildirilmiştir.

Döküm listesindeki e-reçetelere numara verilemeyeceğinden sadece manuel düzenlenen reçetelere döküm listesindeki sıra numarasına karşılık gelen numara verilecektir. 

Örneğin: Döküm listesinde 1 numaralı reçete manuel düzenlenen reçete ise 1 no ile sıra numarası verilecek, 2.3.4. reçeteler e-reçete olduğu düşünüldüğünde numara verilmeyecek, 5. reçetenin ise manuel düzenlenen reçete olduğu düşünüldüğünde 5 nolu sıra numarası verilecek 2, 3 ve 4. numaralar atlanacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.