Sıralı Dağıtım Sistemine Tabi Reçete Grupları Hakkında

Bilindiği üzere Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün 3.7 Maddesine istinaden protokol eki EK/4 hükümlerinde yer alan reçete tiplerine bazı reçete grupları ilave edilmiştir.

Bu reçete gruplarından;

-Kanakinumab etken maddeli Ilarıs 150 Mg/Ml Enjeksiyonluk Çözeltı İçin Toz İçeren 1Flakon "KANAKINUMAB reçeteleri" reçete grubu içerisinden karşılanacak,

-Rituksimab, Abatasept, Tofacitinib, Tosilizumab, Sertalizumab etken maddeli ürünler ise "ANTI-TNF reçeteleri" reçete grubundan karşılanacaktır.

Yukarıda etken maddeleri içeren reçeteler için üst kota limiti belirlenip Türk Eczacıları Birliği Farmainbox Reçete Tevzi sistemine tanımlanıncaya kadar üst kota limiti olmaksızın karşılanacaktır.

Ayrıca Antalya Merkez için Yurtdışı Sigortalı kapsamında bulunan reçete gruplarının üst kota limiti 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 5.000,00_TL olacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur.

Makale Tarihi: 1.07.2016
Görüntülenme: 14654