SMART ECZANE PROJESİ HAKKINDA

 

Türk Eczacıları Birliği, ABD’de faliyet gösteren Accreditation Council for Pharmacy Education –ACPE (Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu) ve Pharma Expert  gruplarının danışmanlık ve eğitim desteği ile, ülkemizde  sürekli mesleki gelişim ve hizmet sunumunda kaliteyi merkeze alan yeni bir eczacılık hizmet modeli üzerine bir proje başlatmıştır.

Yeni Eczacılık Hizmet Modeli Projesi’nin ana çalışma alanlarından biri olarak tanımlanan eczacılar için bir yetkinlik çerçevesinin hazırlanması ve serbest eczacılık uygulamaları sürecine entegrasyonu sağlanarak eczacıların eğitsel gelişiminin desteklenmesi planlanmıştır.

Oluşturulacak yeni hizmet modeli ile, eczacılık mesleğine artı bir değer kazandırmak, bu değerin tüm paydaşlar ve toplum tarafından görünür kılınması, bu doğrultuda eczacılık mesleğinde bir değişim kültürünün yaratılması ve geleceğimizin şekillendirilmesi amaçlanmıştır.

Bu proje  kapsamında pilot olarak belirlenen eczacı odaları Konya, Samsun, Eskişehir, Antalya, Hatay, Manisa, Edirne ve Batman Eczacı Odaları olup; her odadan bu projeye emek verecek 30’ar eczacı ile pilot çalışma yürütülecektir.

Pilot uygulamanın yaklaşık olarak 01 Mayıs – 15 Ekim 2015 tarihleri arasında yürütülmesi, pilot uygulamadan edinilen  bilgi ve deneyimlerle iyileştirme çalışmalarının ardından projenin ulusal düzeyde yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Bu projede yer almak isteyen meslektaşlarımızın 28 Nisan 2015 Salı günü mesai bitimine kadar oda sekretaryalarımıza isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

 

Makale Tarihi: 24.04.2015
Görüntülenme: 2015