Duyuru Tarihi: 4.3.2010

 


T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                        ANKARA


İlgi: a) 26.01.2010 tarih 37.B.01.05.00894 sayılı yazımız
        b) 01.03.2010 tarih, 37.B.01.05.00897 sayılı yazımız


MEDULA Eczane Provizyon Sistemi’nin 01.03.2010 tarihinde devreye alınmasının yaratacağı sorunlar ve sıkıntılar konusunda ilgi (a) yazımız ile başvuruda bulunulmuş; ilgi (b) yazımız ile de, sisteminin devreye alınması sonucunda ilaç temin hizmetinde yaşanan sorun ve sıkıntılar aktarılarak sistemin ertelenmesi talebimiz yinelenmiştir.

MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ile ilgili olarak, ilgi yazılarımızla dikkatinize ve değerlendirmelerinize sunduğumuz sorunlar aynen devam etmekte olup, her geçen gün sistemin yeni eksiklikleri ortaya çıkmaktadır. Sistemin devreye girdiği 01.03.2010 tarihinden bu yana Birliğimize sistemle ilgili olarak aktarılan sorun ve sıkıntıları içeren 500e yakın e-posta, Kurumunuzun ilgili birimlerine aktarılmıştır. Bu sorunların bir kısmı sistemin genel işleyişi ile bir kısmı ise ilaç bilgilerinin doğru olarak aktarılamaması ve hekim bilgilerinin sistemde yer almaması yâda eksik olarak yer almasından kaynaklanmaktadır. Her bir sorun, ilaca ulaşımı güçleştirmekte, ülke genelinde, 81 ilden 24.000 eczanemiz ile hastaların ve hasta yakınlarının Birliğimize ulaştırdığı şikâyetlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

MEDULA Eczane Provizyon Sistemi ile ilgili bildirimlerimizin çok ivedi olarak dikkate alınması ve sistemin, bünyesindeki eksikliklerin giderilerek doğru ve kesintisiz bir şekilde hizmet verecek hale getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların tamamlanması için sistemin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter