Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Yapılan Duyuru ve Tanıtım Paylaşımları Hakkında

Odamız ve ilgili kurumlara ulaşan şikayetlere istinaden, eczanelerimize ve meslektaşlarımıza ait facebook, twitter, instagram ve benzeri sosyal medya hesapları üzerinden;

Nöbet hizmetinin ilanı, eczanede satılan ürünlerin ve eczanenin reklamı başta olmak üzere duyuru-tanıtım faaliyetlerinin paylaşımının yapıldığı tespit edilmiştir.

6197 Sayılı Kanun'a bağlı olarak...

ECZANELER VE ECZACILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK:

1-“Nöbetçi eczane levhası” başlıklı 26'ıncı maddesinin 1'inci fıkrası:

-Eczanelerin, kapalı olsalar dahi, nöbetçi eczanelerin adı, adresi ve telefon bilgilerini dışarıdan
görülebilir, kolayca okunabilir şekilde ışıklandırılmış veya dijital ortamda ilan etmeleri gerekir.

2- “Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni” başlıklı 35' inci maddesinin 4'üncü fıkrası:

-Nöbetçi eczaneler tarafından,haksız rekabete yol açacak şekilde ilan yapılamaz.

3- “İnternetten satış yasağı” başlıklı 43' üncü maddenin 1' inci ve 2 ‘inci fıkraları:

-İlaçların ve 42'nci maddenin birinci fırkasında belirtilen diğer ürünlerin, internet veya başka bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

-Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ

“Eczacıların birbirleri, hekimler, müşteriler ve diğer iş sahipleri ile ilişkileri” ile ilgili 9'uncu maddesi:

-Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır.

-Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

-Eczacının,müessesine koyduğu tabelaya ancak kendisinin adı-soyadı ile eczane kelimesi ve reklam mahiyetinde olmamak şartıyla buna eklenecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir.

şeklinde düzenlenmiş olup, nöbetçi eczane ilanının nasıl yapılacağı, haksız rekabete yol açacak şekilde eczane adına tanıtım ve satış amaçlı internet üzerinden reklam yapılamayacağı mevzuatımızda açıkça belirtilmiştir.

Dolayısı ile facebook, twitter, instagram ve benzeri sosyal medya hesapları üzerinden, nöbet hizmetinin ilan edilmesi, eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtım paylaşımlarının yapılması, mevzuatımıza aykırı faaliyetler olarak kabul edilmektedir.

Meslektaşlarımızın benzer konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla karşı karşıya gelmemeleri ve oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi bakımından gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

Makale Tarihi: 17.11.2016
Görüntülenme: 3236