Duyuru Tarihi: 22.7.2012

 


Bilindiği üzere TEB nin ve odamızın yaptığı açıklamalarda;

İlaç fiyat kararnamesindeki referans fiyat değişikliği sonucu oluşan fiyat düşüşleri ve kamu kurum iskontosu artışları sonrası eczane stoklarında ortaya çıkan zararların telafisi için 25.06.2012 tarihine kadar  ITS kullanılarak elde edilen listeler vasıtasıyla ilgili faturanın düzenlenip ITS de şubesi belirtilmiş olan ilaç dağıtım kanalına teslim edilmesi duyurulmuştu.

Stok zararlarının telafisi hakkında, 11.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğin 9 uncu maddesinin 8 fıkrasındaki,

(8) Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına listenin yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir.  Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.”

İbaresine istinaden düzenlenen ve meslektaşlarımız tarafından gönderilen faturaların, ilaç dağıtım kanalları tarafından kabul edilmediği bilgisi alınmış ve ilgili faturalar ilaç dağıtım kanallarına teslim edilmek üzere odamızda toplanmıştı.

Bugün alınan son bilgiler doğrultusunda EDAK Ecza Kooperatifi ve Lokman Ecza Deposu dışındaki diğer dağıtım kanallarınca ilgili faturaların kabul edilmeyeceği anlaşılmıştır.

Antalya Eczacı Odası dün olduğu gibi bugünde üyelerinin menfaatlerini korumak için üzerine düşeni yapacaktır. Öncelikle stok zarar faturalarını kabul etmeyen depolara ihtarlar çekilecek, faturaların kabul edilmemesi halinde icra ve dava sürecide dahil olmak üzere diğer yasal işlemlere önümüzdeki birkaç gün içinde başlanılacaktır.

Meslektaşlarımızın önümüzdeki günlerde tarafımızdan yapılmayan açıklamalara itibar etmemelerini,   odamız tarafından yapılacak duyuruya kadar, ilgili depoya ait hesaplarını kapatmamalarını ve bekletmelerini,  konuya gerekli hassasiyeti ve özeni göstermeleri gerektiği önemle duyurulur.