"Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Alınan Tedbirler" Konulu Yazı Hakkında

Artan COVID-19 vaka sayıları ve sağlık hizmet sunucularındaki yoğunluk nedeniyle, süresi 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak olan süreli engelli sağlık kurulu raporu bulunan ve raporları yenilenmemiş olan kişilerin mevcut raporlarının 01.09.2021 tarihine kadar geçerli kabul edildiğinin bildirildiği ve ekinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.04.2021 tarih ve E-23642684-010.99-857 sayılı yazısının yer aldığı, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza iletilen yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Bilgi yazısı için tıklayınız.

Makale Tarihi: 17.05.2021
Görüntülenme: 2070