Duyuru Tarihi: 3.11.2008

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.10.2008 tarihinde SUT eki (Ek-2/D) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde Yönergenin 7.maddesi gereği yapılan ve 31.10.2008 geçerlilik tarihli düzenlemeler ekte yer almaktadır. 

Aynı düzenlemeler Maliye Bakanlığı'nın Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6) kapsamındakiler için de geçerli olmaktadır. Önemle duyurulur.