SUT KOMİSYONUNDAN ÖNEMLİ DUYURU

 
 
24.03.2013 tarih 28597 sayılı Resmi Gazete Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişikliğe göre;
4.2.27.A - Faktörler
(1) Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji uzman hekiminin olmadığı hastanelerde ise üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından reçetelenir. Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında hastaya özel hemofili takip karnesine de yazılır.
a) Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi hastalarında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.
b) Profilaksiye istinaden faktör kullanan hastalarda ayrıca akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için hematoloji uzman hekimi tarafından 3 gün süreli yeni bir uzman hekim raporu düzenlenir.(Hastalığı belirten en fazla 2 yıllık sağlık kurulu raporu ve akut kanama durumunu belirten 3 günlük hematoloji uzman hekim raporuna istinaden ilaç verilebilecektir.)
Mağduriyetin yaşanmaması için faktör reçetelerinin karşılanmasında bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Makale Tarihi: 13.05.2013
Görüntülenme: 979