SUT KOMİSYONUNDAN ÖNEMLİ HATIRLATMA DUYURUSU

SUT Komisyonumuza “Majistral Reçetelerin karşılaması” ile ilgili sıkıntılar yaşandığı bilgisi aktarılmıştır.

Bilindiği üzere
15.01.2013 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması zorunlu hale gelmiştir. Geçiş süreci ile ilgili odamız web sitesinde de yayınladığımız 09/01/2013 tarihli SGK’ nın duyurusu ek’te yer almakta olup, konuya açıklık getirilmesi amacıyla ilgili duyurunun hatırlatılmasına gerek duyulmuştur.

Bu doğrultuda aşağıda yer alan 5 numaralı maddede geçen durumlarda
“Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi istenmemelidir.

Meslektaşlarımızın dikkatine önemle sunulur.

 

 

SGK TARAFINDAN YAYINLANAN E-REÇETE KONULU DUYURU HAKKINDA (2013-01-09)

3) 15.01.2013 tarihi itibariyle ( bu duyurunun beşinci maddesinde belirtilen istisnai durumlar hariç ) manuel reçeteler karşılanmayacaktır.

5) Manuel reçete yazılacak istisnalar;
a) Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler,
b) Majistral ilaç içeren reçeteler,
c) Kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler
d) Yabancı ülkelerle yapılan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri" kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler,
e) Sağlık Uygulama Talimatının 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,
f) Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler,
g) Aile hekimlerinin "gezici sağlık hizmeti" kapsamında düzenledikleri reçeteler,
h) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,

 

Makale Tarihi: 29.08.2013
Görüntülenme: 1799