Duyuru Tarihi: 17.9.2019

T.C.Danıştay Başkanlığı , T.C.Yargıtay Başkanlığı, T.C. Sayıştay Başkanlığı , T.C. Genelkurmay Başkanlığı ve T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokollerin 14. maddelerinin 7. bentleri kapsamında, adı geçen Kurumlara ait 2019 Yılı sözleşme formları Odamıza ulaşmış olup, 50 TL. karşılığında sekreteryalarımızdan temin edilebilinmektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.