Duyuru Tarihi: 17.7.2009

 

 

17 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27291

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 10)

             Bilindiği üzere, (6) Sıra No’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir) 23/10/2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.