T.C. Sağlık Bakanlığı'nın "Özel Sağlık Tesisleri Personeli Aşı Programı" Konulu Yazısı Hakkında

Bilindiği üzere, Bilim Kurulunca belirlenen Covid-19 Aşılama Programına ülke genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerinde çalışan personel ile başlanması planlanmıştır.

Sağlık hizmet sunumunun uçtan uca her aşamasında görev alan tüm personelin kayıtları Bakanlık bünyesinde hizmet vermekte olan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemlerinde yer almaktadır.

Aşı lojistiği ve uygulamada herhangi bir sorun ve aksaklığa sebebiyet verilmemesi için söz konusu sistemlerde kayıtlı mevcut verilerin kontrol edilerek eksik ya da hatalı görülen kayıtların düzeltilmesi önem arz etmekte olup bu amaçla, Sağlık Bakanlığının Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından personel verisinin kayıt ve kontrol sürecinin yönetileceği “EKİP - Personel Bilgi Yönetim Yazılımı (EKİP-PBY)” geliştirilmiştir.

Aşı lojistiği ve dağıtım planlamasında “EKİP-PBY” sistemine girilen veriler dikkate alınacağından Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ekte yer alan yazısında tanımlanan süreçlerin tamamlanması, talep edilen bilgilerin ekteki kılavuzda belirtildiği üzere eksiksiz olarak girilmesi gereği önemle meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Bakanlık yazısı için tıklayınız.

EKİP-PBY Kılavuzu için tıklayınız.

Makale Tarihi: 13.01.2021
Görüntülenme: 10650