Duyuru Tarihi: 2.1.2008

 

          TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 36. DÖNEM 5 MERKEZ HEYETİ ÜYESİ'NDEN ECZACI KAMUOYUNA AÇIKLAMA ;

 

Eczacı Kamuoyuna;

     Mesleğimiz için tarihi bir dönüm noktası olan ve 13-16 Aralık 2007 tarihinde yapılan 36. Olağan Büyük Kongremizde gerçekleşen seçimlerde eczacıların mesleki sorunlarını çözmeye aday iki ekibin demokratik yarışı gerçekleşmiştir. Seçim sonucunda delegelerimiz örgüt içinde ayrışma lüksü kalmadığını, gruplaşmaların farklı süreçlerde yaşanması gerektiğini, zamanın birlik, beraberlik ve bütünleşme zamanı olduğunu açıklayan irade beyan etmiştir. Ancak yaşadığımız gelişmeler Büyük Kongre sonuçlarının örgütümüzün tamamı tarafından aynı şekilde algılanmadığını bizlere göstermiştir.

     Seçimlerin tamamlanması ile Merkez Heyeti'nin görev paylaşımı yapıldığı zaman aralığında yaşananlar Büyük Kongre iradesinden farklı yaklaşımları hayata geçirmiştir. Bizlere ortak bir zeminde buluşmak konusunda herhangi davet veya öneride bulunulmamasına karşın bizlerin Türk Eczacıları Birliği'ne katılarak, görev alarak, sorumluluklara ortak olarak, birlikte yönetmek konusundaki taleplerimiz kesin bir dille reddedilmiştir. İlk günden siz ve biz ayrımının kaldırılması konusundaki yaklaşımımız ne yazık ki kabul görmemiştir. Merkez Heyet'imizdeki görev dağılımı şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir yaklaşımla Büyük Kongre iradesi yerine dışarıdan gerçekleşen baskılarla oluşturulmuştur. Büyük Kongre'den aldığımız görev ve yetki ile örgütümüzü baskı ve vesayet altında gösterecek her türlü girişime karşı en şiddetli refleksleri göstereceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

     Biz aşağıda imzası bulunan Merkez Heyeti üyeleri olarak, her türlü ayrımcılığa ve dışlama tavırlarına karşın inatla ve ısrarla; güçlü ve etkin bir Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti için, eczacılık mesleğinin son dönemde yaşadığı hak kayıplarını engelleyecek ve geri alacak kararlı bir yapı oluşturulması için, meslektaşlarımızın ortak iradesi ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmak için, eczacılar olarak yaşamak ve yaşatmak için kararlılığımızdan asla ödün vermeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

     Görev süremiz boyunca 36. Büyük Kongreden aldığımız yetki gereğince, sizlerle paylaştığımız çalışma programı doğrultusunda, doğru olan her işin yaşama geçirilmesi için ve ortak akılın gerçekleşmesi konusunda çalışacağımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Ancak; ülkemiz, ülke insanımız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için tehdit oluşturan her konuda tüm gücümüzle karşı duracağımızın da bilinmesini istiyoruz.

     Sizlerin de toplumun ve eczacının hakkını sonuna kadar savunan katılımcı, demokrat, çağdaş ve ilerici bir Türk Eczacıları Birliği için katkılarınızın Kongre ile sınırlı olmadığını biliyoruz, güveniniz için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

                 

  Ecz.Sait YÜCEL                          Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR 
          
Prof. Dr.Levent ÜSTÜNES               Ecz.Deni