Duyuru Tarihi: 15.1.2010

 

Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza ulaşan ekteki yazı ile ;

" TBMM Memurları ve Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği "  kapsamındaki personel ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin tedavi hizmetlerinin 15 Ocak 2010 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna devredileceği ve bu itibarla T.E.B. ile anılan Kurum arasında imzalanan protokolün 15.10.2010 tarihinden itibaren geçerliliğini yitireceği bildirilmiş olup, yazıda ayrıca " Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik " kapsamındaki hak sahiplerinin tedavilerinde bir değişiklik söz konusu olmayıp, mevcut uygulamaya devam edileceği ifade edilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.