TERAZİ KALİBRASYON VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

Bilindiği üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerimizde yapılan rutin denetimler esnasında terazi bulundurma şartının dışında terazilerin muayene ve kalibrasyon işlemlerinin de tamamlanmış olması; bu konuda yeni terazilerle ilgili faturaların ibraz edilmesi; eski terazilerin ise muayene ve/veya kalibrasyon evraklarının bulundurulması talep edilmektedir.

Ayrıca 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği tartı aletlerinin 02 Mart 2015 Tarihine kadar muayene ve kalibrasyonlarının yaptırılması aksi takdirde İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nce 1.674,00 TL idari para cezası uygulanacağı ilgili idare tarafından duyurulmuştur.

Eczanelerde bulundurulan ve majistral ilaç yapımında kullanılan produinin hazırlanmasında kullanılan 2. Sınıf Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin periyodik muayene ve belgelendirme işlemleri konusunda Odamız Yönetim Kurulu tarafından yapılan araştırma neticesinde meslektaşlarımızın ellerinde bulunan bu tip tartı aletlerini yerinde muayene ve kalibre ettirebilmeleri konusunda Özmen Kalibrasyon isimli firma ile mutabakat sağlanmıştır.


Söz konusu firma yetkililerince 2. Sınıf Otomatik Olmayan Tartı Aletlerinin muayene ve belgelendirme işlemlerinin yaptırabilmesi için:

Duyuru ekinde bulunan "TARTI ALETLERİ BEYANI" evrakı çıktısını 2 adet olacak şekilde yazdırıp doldurduktan sonra;

26 Şubat 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar;

Antalya Merkezi'nde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın Oda sekretaryalarına,

İlçelerde bulunan meslektaşlarımızın İlçe Temsilciliklerine ulaştırmaları,

Ayrıca muayene ve belgelendirme işlemleri için 45,00 TL ödemeleri suretiyle, (ödemeler merkez büro ve ilçe temsilciliklerine evraklarla beraber teslim edilecektir.)

Başvuruların tamamlanması gerekmektedir.
 

Burada açıklanan işlemlerin ardından firma yetkilileri tarafından yerinde işlemler yapılarak evrakların düzenlenmesi sonrasında fatura ve ilgili evraklar Odamız aracılığıyla eczanelere dağıtılacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.

Önemli Not: 3516 sayılı kanuna göre periyodik muayene ve damga süresi 2 yıl olduğundan geçen sene bu işlemi yaptıran meslektaşlarımızın herhangi bir müracaatta bulunmalarına gerek yoktur.

 

Makale Tarihi: 20.02.2015
Görüntülenme: 1928