TEVZİ REÇETE GRUPLARINDAN ORGAN NAKLİ SONRASINDA KULLANILAN İLAÇLARI İHTİVA EDEN REÇETELER HAKKINDA

 

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün 3.7 maddesinde belirtilen 4 numaralı ekinin 15 numaralı bendinde Sıralı Dağıtım Sistemine tabi reçete grupları belirtilmiştir.

Yine bilindiği üzere Organ Nakli Sonrası Kullanılan İlaçlar ile ilgili Odamız; Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği karara istinaden  04.08.2013 tarihinden itibaren ilgili reçetelerin limitli ve üst kotalı dağıtımını durdurmuştu.

Odamız Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz etmiş ve Danıştay 15.Dairesi  2014/4141 karar numarasıyla ilgili mahkeme kararını hukuka aykırı bulmuştur. Bir başka ifadeyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Danıştay 15.Dairesi kararı gereği 08 Ocak 2015 tarihinden itibaren SGK ile TEB arasında imzalanan ilaç teminine ilişkin protokolünün 4 numaralı ekinin 15.Maddesinin h bendi kapsamında bulunan "Organ nakli sonrası kullanılan ilaçları" içeren reçeteler aylık üst kotalı 5.000,00 TL (beş bin) limitli olarak uygulanacaktır. Uygulama 08 Ocak 2015 tarihinden önceki reçeteleri kapsamayacaktır.

Meslektaşlarımızın dikkatine önemle sunulur.

 

Makale Tarihi: 7.01.2015
Görüntülenme: 2397