Duyuru Tarihi: 7.3.2011


2009 yılı eczane protokolünü revize eden ve 23.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009 yılı Protokolünün 7.1 ve 10.1 numaralı maddeleri gereğince düzenlenen ek protokolün 3.7 maddesi gereğince ve 2011 yılı protokolünün 3.7 maddesi uyarınca reçete tevzii uygulaması 15.03.2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İlaç ve eczacılık hizmetlerinin daha sağlıklı ve yaygın bir şekilde sunulması ile hasta memnuniyetinin artırılmasını sağlamak; haksız rekabete, deontoloji dışı uygulamalara, suiistimallere engel olmak, kamu kuruluşlarının ilaçtan tasarruf etmesini sağlamak amacıyla periton diyaliz solüsyonlarını, eritropoietin ve darbepoietin preparatlarının, faktör ve kan ürünlerini ihtiva eden reçetelerin ve işyeri hekimi reçetelerinin Odamız üyesi eczacılar arasında eşit ve sıralı dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Bunun için üyelerimizin 07.03.2011 Pazartesi  günü (bugün ) mesai bitimine kadar yayınlamış olduğumuz protokolü ve eklerini imzalayarak Oda sekreteryalarımıza iletmeleri gerekmektedir.

Eczanelerin katılmak istedikleri reçete sıralarını Odamıza bildirmelerinin ardından her reçete grubu için ayrı ayrı olmak üzere 09.03.2011 Çarşamba günü eczaneler arası sıralamalar Antalya Eczacı Odasında kura ile belirlenecek ve 15.03.2011 Salı  gününden itibaren sıra uygulaması başlayacaktır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

NOT : İlçelerde;  ilçe sınırları içindeki eczaneler için ekteki protokol revize edilerek sistem uygulanacaktır. İlçelerdeki meslektaşlarımız ilçe  temsilciliklerimizden bilgi alabileceklerdir.

Ekleri :

1.  Antalya Eczacı O