TİCARET SİCİL NUMARASININ 01 OCAK 2014 TARİHİ VE SONRASINDA BAZI BELGELERDE KULLANILMASI HAKKINDA DUYURU

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ilgili maddesinde;

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin,merkezinin gösterileceğinin  hüküm altına alındığı ve bu kapsamda meslektaşlarımızın 01 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri bastırırken bu belgelerde, ticaret unvanının, MERSİS numarasının (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicil numarasının) gösterilmesine dikkat etmeleri ve 01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde ise bu belgelerde anılan bilgilerin (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere basılması) gösterilmesini sağlamaları gerekliliği konusunda Odamıza Türk Eczacıları Birliği'nden gelen 03.02.2014 tarihli yazı ektedir.

 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 6.02.2014
Görüntülenme: 1418