TİTCK TARAFINDAN YAYINLANAN

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun resmi web sayfası www.titck.gov.tr adresinde yayınlanan " Kozmetik Ürünlere ilişkin 2014 Yılı İkinci 6 Aylık Denetim Verileri ( 01/07/2014 - 31/12/2014) " başlıklı duyuruda;

Kurumun Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2014 yılı ikinci 6 aylık süreçte kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edildiği ve bu ürünlere idari yaptırımlar ( idari para cezası, ger çekme, imha iş ve işlemleri" uygulandığı, tespit edilen güvensiz ürünelere yönelik firma adı, ürün/marka, seri/ lot numarası, ürünün menşei ve uygulanan yaptırımları içeren ayrıntılı listenin duyuru ekinde yayınlandığı belirtilmektedir.

Konuyla ilgili Odamıza Türk Eczacıalrı Birliği'nden gelen yazı ekte olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Makale Tarihi: 30.04.2015
Görüntülenme: 1473