TİTCK'NIN KIRMIZI, YEŞİL, MOR VE TURUNCU REÇETELER HAKKINDAKİ DUYURUSU

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından 18.01.2013 tarihinde 
www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile, 15.01.2013 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ülke genelinde e-reçete uygulamasının başlatılması ile kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçetelerin fiziki olarak elle oluşturulmasına devam edilip edilmeyeceği konusunda ilgili Bakanlıktan bilgi talep edildiği belirtilmekte;

Konuyla ilgili olarak söz konusu kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçetelerin e-reçete olarak oluşturulmuş olsa dahi ilgili Bakanlığın mevzuat hükümleri doğrultusunda yine fiziki olarak elle oluşturulmaya devam edileceği ve yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere eczanelerce alıkonularak saklanmasının ve ilgili nüshaların da kontroller için İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilmesinin gerektiğibildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


TİTCK'nın duyurusu için tıklayınız.

 

Makale Tarihi: 21.01.2013
Görüntülenme: 1013