Duyuru Tarihi: 27.12.2018

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden tarafımıza iletilen yazı ile;

Hayvan sağlığı alanında kullanılan veteriner ilaç reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve Ülkemizde kullanılan veteriner tıbbi ürünlerin ithalatından üretimi, üretiminden son kullanımına kadar tüm aşamalarında izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından uygulamaya konulmuş olan " Veteriner Hekim E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi ( İTS) Talimatı&Uygulama Kılavuzu ( Versiyon II)'nun yürürlükten kaldırıldığı ve yerine ekte bulunan " Veteriner Hekim E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi Talimatı&Uygulama Kılavuzu 3.Versiyonu" nun www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresi üzerinden yayınlandığının duyurulduğu bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi ( İTS ) Uygulama Kılavuzu için tıklayınız.