Makale Tarihi: 13.7.2011
Görüntülenme: 3296

YARGITAY KARARI...

 

19.09.2008 tarihinde  odamız avukatları Av. Bahadır Çolakoğlu ve Av. Süheyla Yılmaz ın Eczacı Hicran Açar- AKGÜN ECZANESİ/ ALANYA adına yürüttüğü dava  yargıtayın da onayıyla emsal teşkil edecek şekilde eczacımız lehine kazanılmıştır. Yargıtayın bu kararı onamasıyla Medula Reçete Provizyon Sistemine eksiksiz bir şekilde girilmiş olan reçetelerin mevzuat eksikliğine bağlı oluşacak olan kesintilerde reçeteyi karşılayan meslektaşlarımızın tali kusurlu olduğu  Provizyon Sisteminin dolayısıyla da Sosyal Güvenlik Kurumunun asli kusurlu olduğu ortaya konulmuştur.

Davanın özetini hatırlatacak olursak: Antalya Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Glivec isimli ilacı provizyon sistemine 1 yıllık raporu baz alarak giren meslektaşımızdan SUT' un  ilgili maddesindeki  süre ile verilmediği gerekçesiyle   toplamda 14.216,43 TL. sini kesmiştir.

Bunun üzerine odamız avukatlarına başvuran meslektaşımız hukuki mücadeleyi başlatmış ve hatalı kesintinin olduğunu mahkemenin görevlendirdiği bilirkişilerin de görüşü alınarak karara bağlamış karar hükmü çerçevesinde şu ifadelere yer vermiştir :

  “Provizyon sistemini tekelinde tutan SGK' nın yasal değişiklikleri provizyon sistemine yine kendisinin uyarlaması gerektiğini burada asli kusurun kurumda olduğunu, mevzuatı bilmemek mazeret sayılmaz hükmünden yola çıkarak tali kusurun eczacıda olduğunu yani ilaç bedellerini haksız kesen kurumun bu bedelleri eczacıya yasal faiziyle ödemesi gerektiğini eczacının da ilaçtaki kar marjı oranında sorumlu olduğunu’’ belirterek tarihi bir karara imza atmıştır.

Bu karar Sağlık Uygulama Tebliğinde ödemeye esas olan ilaçlardaki  özel olarak belirtilen süre,kullanım dozu v.b. bilgilerin Provizyon Sistemine eksiksiz girdikten sonra asıl sorumluluğun SGK'da olduğunun ifadesidir.

SGK avukatları kararı temyiz etmişler ancak yüce yargının en üst makamı olan Yargıtay da eczacıyı haklı görerek SGK avukatlarının tüm temyiz itirazlarını reddetmiştir.

Eczacımızı Medula Provizyon Sisteminin hatalı provizyon vermesi sonucu oluşan kesinti karşısında göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık için tebrik eder,odamız avukatlarına da bu mücadelede vermiş oldukları gayretli çalışma için, odamız yönetim kurulu üyelerini de davanın başından sonuna kadar vermiş oldukları teknik destek ve yönlendirme noktasındaki çalışmaları için teşekkür ederim.

  

                                  Antalya Eczacı Odası

                                           Başkan

                                   Ecz. Kerem ZABUN