Duyuru Tarihi: 1.6.2009

 

 


BİLİNDİĞİ GİBİ 29 EYLÜL 2008 TARİH , 27012 SAYI İLE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ'NİN 12.1.2. " YATARAK TEDAVİLERDE REÇETELERİN DÜZENLENMESİ " BAŞLIKLI HÜKMÜ GEREĞİNCE YATAN HASTA REÇETELERİ  AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE UYGULANMAKTADIR :


 "
12.1.2. Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi


(1) Yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur.


(2) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca temin edilemeyerek “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi basılıp başhekimlik onayı ile reçete düzenlenerek hastaya aldırılması durumunda; ( 2007 Tebliğinde yer alan  Sağlık kurumlarında yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların sağlık kurumunca temin edilme zorunluluğu ifadesi kaldırıldı) reçetede yer alan ilaç bedelleri SUT hükümleri doğrultusunda beş günlük dozu (Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l (bir) aylık miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilir.) aşmamak kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Mahsup edilen ilacın/ilaçların sağlık kurumunca ihale ve doğrudan alım
(22.10.2008tarihinde yapılan değişiklikle 01.10.2008 itibari ile geçerli) yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir. Tedavinin devam ettiği durumlarda “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.


(3) Yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlar için, 12.2 nci maddede belirtilen 4 kalem ilaç sınırlaması dikkate alınmaz.


(4) Ancak, günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp; hekim tarafından reçetede günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar sözleşmeli eczane<