Duyuru Tarihi: 7.1.2009

 

 31 Aralık 2008 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ ( Sıra No:7) ve Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2009-1) ile;

01 Ocak 2009 tarihinden itibaren, Yeşil kart sahiplerinden de muayene katılım payı alınacağı ve bu ücretin eczanelerde tahsil edileceği, daha sonra eczacılar tarafından ilgili kuruma verilecek java çıktılarına istinaden bu tutarların eczacıların alacaklarından mahsup edileceği bildirilmişti.

Söz konusu katılım paylarının, Yeşil kartlı hastalar için, Provizyon Sisteminde tanımlanmamış olması, Maliye Bakanlığı ve SGK’ya aktarılmış olup, Kurumlar arasında konuyla ilgili gerekli  görüşmeler başlamıştır.

Sorun çözümleninceye kadar Tebliğler gereğince, eczaneler tarafından Yeşil Kartlı hastalardan;

 İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında  3  TL,
 Eğitim ve araştırma hastanelerinde   4  TL,
 Üniversite hastanelerinde     6  TL,
 Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında   10 TL,

Muayene katılım payınının provizyon sisteminde görünmese de mutlaka manuel olarak alınması gerekmektedir.

Yeşil Kartlı hastalar, Medula takip sisteminde kayıtlı olmadığı için, muayene ücreti alınırken, yanlış hesaplama olması, mükerrer giriş yapılması ya da birikmiş muayene ücreti tahsili gibi ilerde sıkıntı yaratacak durumlarla karşılaşılması söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca, yayımlanan Tebliğin 7.2. maddesinde, “Yeşil Kart verilen kişiler adına sağlık kurum ve kuruluşlarında düzenlenen her bir reçete için bu Tebliğde belirtilen tutarlarda katılım payı alınacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

Bu nedenle, meslektaşlarımızın, yeşil kartlı hastaların reçetelerini karşılarken, hastanın tedavi olduğu sağlık kuruluşuna göre, alınması gereken muayene katılım payı bedelini manuel olarak alması konusunda herhangi bir tereddüt yaşamalarına gerek yoktur.

Tüm üyelerimize duyurulur.