Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hakkında

Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Emre SELÇUK'un Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Saymanlık görevinden istifa etmesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz.Ali Cem Çakıl' ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesinin ardından Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Başkan Uzm. Ecz. İsmail ERÇİN

Genel Sekreter Ecz. Mustafa ÇELEBİ

Sayman Ecz.Ayşe Gül BULUT

Veznedar Ecz. Avni Güner GÜÇLÜ

Üye Ecz.Şefika ERBAĞCI

Üye Ecz. Hüseyin İYİCAN

Üye Ecz.Osman Selim YILMAZ

Makale Tarihi: 15.12.2022
Görüntülenme: 1327