Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Hakkında

Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Ceren Bulgan'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesinin ardından Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Başkan Uzm. Ecz. İsmail ERÇİN

Genel Sekreter Ecz. Mustafa ÇELEBİ

Sayman Ecz. Emre SELÇUK

Veznedar Ecz. Avni Güner GÜÇLÜ

Üye Ecz. Ali Cem ÇAKIL

Üye Ecz. Şefika ERBAĞCI

Üye Ecz. Ayşe Gül BULUT

Makale Tarihi: 22.08.2022
Görüntülenme: 1516