Duyuru Tarihi: 6.12.2011

 

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ

 

Bilindiği üzere 5 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan ve 17 Kasım 2011 tarihi itibariyle de yürürlüğe giren yeni kamu kurum ıskontoları halen birçok ilaçta sanayi tarafından hayata geçirilmemiş ve bir çok ilaçta ticari ıskontolar kaldırılmıştır.

Konu ile alakalı 15 Kasım’da meslektaşlarımızla bilgilendirme ve görüş alışverişi toplantısı yapılmış, oluşabilecek eczacı mağduriyetleri konusunda uyarılarda bulunulmuş ve alınabilecek önlemler masaya yatırılmıştır. Türk Eczacıları Birliği büyük kongresinden sonra basın yayın kuruluşları vasıtasıyla yapılan basın açıklamalarında kamuoyu bilgilendirilmiş, yerel televizyon kanallarındaki ana haber bültenlerinde yer alınmış ve meslektaşlarımızın fedakârca sürdürmüş olduğu ilaç ve eczacılık hizmetinin artık yürütülemez olduğu her platformda dile getirilmiştir.

Yapılmış olan basın açıklamalarından sonra kamu kurum ıskontolarını vermeyen firmalara ait ilaçlar listesi her gün güncellenerek odamız web sitesi açılış sayfasında tarafınıza duyurulmaktadır. Ayrıca basın açıklamasında verilen örnek fatura ve medula reçete çıktısı ile zararımız gözler önüne serilmiştir. Yapılan çalışmanın bir örneği 21 Kasım 2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmak üzere Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilmiştir.

Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu bunun yanında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Vekili Sayın Dr. Bahri Özdemir ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Sayın Selim Erol’a konunun ciddiyeti ile alakalı detaylı bilgilendirmede bulunmuş hayati öneme haiz olan sorunun çözüme kavuşturulması için ivedi hareket edilmesi gerekliliği aktarılmıştır.

1 Aralık 2011 tarihinde yapılacak olan başkanlar danışma kurulu toplantısında, hasta ve eczacı mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için yönetim kurulumuzca irdelenip oluşturulan ilaç fiyat kararnamesi ve kamu kurum ıskontosu uygulaması hakkındaki çözüm önerileri TEB Merkez Heyeti ve eczacı odası başkanlarıyla paylaşılacak ve eylem planının oluşturulması için katkı konacaktır.

Bundan sonra da odamız, bağlı bulunduğumuz TEB çatısı altında diğer eczacı odalarının geniş katılımıyla verilecek kararları uygulamaya, örgütlü gücün bir bütünlük gerektireceği bilinciyle birlik, beraberlik ve koordineli bir şekilde hareket edecektir. Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu olarak mesleğimizi kamuoyunda zor ve içinden çıkılması imkânsız durumlara sokabilecek tepki vermekten kendisini arındırmış bir vaziyette sağduyuyla konunun takipçisi olacağımızı meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

 

                                      

                                        ANTALYA ECZACI ODASI

                                           YÖNETİM KURULU

Video için tıklayınız...