Duyuru Tarihi: 5.5.2011

 

 

Bilindiği üzere Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümünün durdurulduğu daha önce meslektaşlarımıza duyurulmuştu.

 

Duyurunun yapıldığı tarihten itibaren gerek Sosyal Güvenlik Kurumundan gerekse de Türk Eczacıları Birliğinden ilaçların verilmesinde kalem ve kutu adedinin  nasıl uygulanacağı  ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Eczacı Odamız SUT komisyonu konuyu incelemiş olup, konuyla ilgili mütalaası aşağıdaki gibidir.             Bilgilerinize önemle duyurulur.