Duyuru Tarihi: 27.6.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi, T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, İlaç Kullanım Raporlarının Tasdiki ve İlaç Kullanım Raporlarının Düzenlenmesi ve Rapor Formatına İlişkin Açıklamalar’ın yer aldığı 2011/39 sayılı Genelge, 30.05.2011 tarihinde yayınlanmıştır.

Bu Genelge ile,  geri ödeme kurumları ve serbest eczaneler tarafından, genelge ekinde yer alan rapor formatına uygun olarak düzenlenen ilaç raporları için hastalardan ve raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşlarından, Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmeyen başkaca herhangi bir bilgi ve belge aslı veya fotokopi ilave edilmesinin talep edilmeyeceği bildirilmiştir.

Konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 27.06.2011 tarihinde
www.sgk.gov.tr de yayınlanan “İlaç Kullanımı için Düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporları Hakkında” başlıklı duyuru ile,

• “Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.1.1.C- Sağlık raporlarının düzenlenmesi maddesi” nin (1) numaralı fıkrasında “Sağlık rapor formatları konusunda Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır.” hükmünün yer aldığı,

• Bu hüküm doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın 2011/39 sayılı Genelgesi gereği; ilaç kullanımı için düzenlenmiş sağlık raporlarında (elektronik ortamda düzenlenmiş raporlar hariç) sağlık grup başkanlıkları, başhekimlik mühür ve onayı aranmayacağı”

duyurulmuştur.

Aynı konuda, MEDULA Eczane Provizyon Sisteminde 27.06.2011 tarihinde yayınlanan duyuru metni:

“Konu : İlaç Kullanım Raporları Hk.
Açıklama: Sözleşmeli eczaneler, Aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimliği uzmanı ve diğer uzman hekimlerinin ıslak imza ve kaşe ile düzenledikleri ilaç kullanım raporlarını Medula reçete provizyon sistemine kaydederken, önceden kullanılan Sağlık Grup Başkanlığı kodu (11990102) yerine, bundan böyle her il için açılan Aile Hekimliği kodunu (11 il kodu 9904) kullanacaklardır.”

şeklindedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim. 

Saygılarımla,

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter