Duyuru Tarihi: 31.5.2011

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


İlgi: 13.04.2011 tarih, 37.A.00.005413 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Türkiye İş Bankası A.Ş. ile Birliğimiz arasındaki sözleşme yenilendiği ve mevcut sözleşmelerin 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yenilenmesi gerektiği bildirilmişti.

Türkiye İş Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize yapılan başvuru ile Genel Müdürlüklerine ulaşan 2011 yılı sözleşme formlarının mevcut sözleşmeli eczane sayısının altında kaldığı belirtilerek sözleşme yenilenmesi tarihinin uzatılması talep edilmiştir. Görüşme sonucunda mevcut sözleşmelerin yenileme tarihinin 20.06.2011’a kadar uzatılması konusunda T.İş Bankası A.Ş ile Birliğimiz arasında mutabakat sağlanmıştır.

İmzalanan sözleşmenin “Bankayla eczaneler arasında bu protokol esaslarına göre her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenir. Nisan ayı içerisinde sözleşmelerini yenilememiş eczanelerin ödemeleri 2 (iki) ay süreyle askıya alınır. Sözleşmelerini yenilemeyen eczanelere hak etmiş olduğu bedeller, Banka tarafından bu süre sonunda ödenir. Eczaneler, yukarıda belirtilen süre kadar geç ödeme nedeniyle Banka’dan her ne altında olursa olsun herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunmayacaklardır. Banka ile Türk Eczacıları Birliği arasında yapılacak Ek Protokol veya Protokollerle düzenleme yapılması halinde, anlaşmalı eczaneler bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür” şeklindeki 5. maddesi gereğince mevcut sözleşmelerin her yılın Nisan ayında yenilenmesi gerekmekle birlikte, sözleşme yenileme tarihinin önce 31 Mayıs 2011 tarihine, şimdi de 20.06.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

İş Bankası ile sözleşmeli eczanelerin, 20.06.2011 tarihine kadar mevcut sözleşmelerini yenilemesi gerektiği, aksi takdirde yukarıda belirtilen madde gereğince, eczane ödemelerinin 20.06.2011 tarihinden sonra 2 (iki) ay süreyle askıya alınacağı konusunu bilgilerinize sunar, üyelerinizin konu hakkında ivedi olarak bilgilendirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter