BASIN AÇIKLAMASI:GEREKSİZ YERE ANTİBİYOTİK KULLANIMI ÖLÜM GETİRİR!

 

Değerli Basın Mensupları,

Bazı basın yayın organlarında “antibiyotik kullanımının arttığı, vücudumuzun giderek daha çok direnç gösterdiği, yanlış kullanımının önüne geçmek için hekim ve eczacı tavsiyesi ile alınması gerektiği” ile ilgili çeşitli haberler yer almıştı. Bizim de yıllardır üzerinde durduğumuz ve tehlikelerine dikkat çekmeye çalıştığımız bilinçsiz antibiyotik kullanımı konusundaki böylesi haberlere birkaç ekleme de biz yapmak istedik.


Kendisini toplum sağlığının güvencesi olarak gören biz eczacıların konusu olan ilacın akılcı kullanımı, hayati bir meseledir. Ateş nasıl bilinçli ellerde uygarlığın hizmetinde kullanılıyor, bilinçsiz ellerde ise ormanları kül edebiliyorsa; ilaç da öyledir. Doktor tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında alınan ilaç, insan sağlığı için ne kadar faydalıysa, bilinçsizce kullanılan ilaç da insan sağlığına o derecede zararlıdır. Çünkü, ilaç tedavi eder ama; aynı zamanda ölüme de neden olabilir.


Değerli Basın Mensupları,


Ülkemizde antibiyotik kullanımı ile ilgili ne yazık ki yaygın olarak bulunan çeşitli yanlışlar vardır. Örneğin antibiyotik ateş düşürmez, sadece uygun ve doz ve şekillerde kullanılan antibiyotik, hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu ortadan kaldırdığı için ateş düşer. Kendi başımıza kullandığımız antibiyotiğin hiçbir etkisi olmayacağı gibi, her antibiyotik her hastalıkta da kullanılmaz. Gereksiz antibiyotik kullanımında, hem uygun antibiyotik kullanılmadığı için hastalık iyileşmeyecek, hem de vücudun antibiyotiklere karşı olan direnci artacaktır. Böylelikle, her seferinde daha kuvvetli bir antibiyotik kullanmak zorunda kalınacaktır.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI 8 MİLYON KUTU ARTTI


Bilinçsiz kullanılan ilaçların başında ne yazık ki antibiyotikler geliyor. 2011 yılında sadece 1 yıl içerisinde antibiyotik kullanımı 8 milyon kutu ve %3,21 oranında arttı. Oysa, bilinçsizce ve çok fazla oranda kullanılan antibiyotikler, direnç oluşmasına ve bir sonraki tedavi aşamasında olumlu sonuç alınamamasına neden olabilmektedir. Geçtiğimiz yıl, Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direncinin artık küresel bir tehdit oluşturduğunu ilan etmiş; antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımına bağlı gelişen bakteri direncinin enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde güçlükler yarattığını belirtmişti. Bu çerçevede antibiyotik direncine karşı, eşgüdüm içerisinde çok disiplinli, küresel bir strateji geliştirilmesini önermişti.


Bizler, hekim önerisi olmadan, eczacı danışmanlığı olmadan kullanılan antibiyotiklerin sonu ölümlere varabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz.


Unutmayın, Bilinçsizlik, en büyük sağlıksızlıktır!

Basına ve kamuoyuna duyurulur

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 

Makale Tarihi: 24.12.2012
Görüntülenme: 1464