Duyuru Tarihi: 27.11.2012

  • ODA KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1) Diploma fotokopisi

2) İkametgah Belgesi

3) TC Kimlik no beyanı (Nüfus cüzdanı fotokopisi)

4) Kayıt için dilekçe

5) Üye Bilgi Formu (Üye Bilgi Formu)

6) 2 adet kapaklı dosya

7) 4 Adet vesikalık fotoğraf

8) Özgeçmiş

9) Adli sicil yazılı beyanı (Sabıka kaydı)

10) İmza sirküleri