Duyuru Tarihi: 26.11.2012

 

ECZANE AÇILIŞLARINDA ECZACI ODASI TARAFINDAN İSTENİLEN BELGELER

 

 • Eczane Açmak için dilekçe,
 • Eczanenin krokisi (Eczanenin yanındaki dükkanlar ve yol belli olacak)
 • Kira Kontratı Fotokopisi
 • Tapu Fotokopisi
 • 2 Adet kapaklı dosya
 • Elektrik ve Su Abone makbuzlarının Fotokopisi
 • Taahhütname (Eczanenin kendisine ait olduğuna dair belge)
 • Numarataj belgesi fotokopisi (bağlı bulunduğu belediyeden)
 • Yapı kullanım izin belgesi 
 • Adli sicil yazılı beyanı (Sabıka kaydı)
 • İmza sirküleri

Daha önce Ticaret Sicili kaydı almamış meslektaşlarımızın aşağıdaki linki takip ederek vergi dairesi işlemlerini tamamladıktan sonra Ticaret sicili kaydı almaları gerekmektedir. Ticaret Sicili Kayıt işlemleri için tıklayınız.

 

 

Not: Eczane açılış ve nakillerde; önce İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şubesine başvurulması gerekmektedir. Merkezde açılacak eczane ve nakillerde  krokinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, İlçelerde açılacak ve nakillerdeki eczaneler için bağlı bulunduğu Sağlık Gurup Başkanlığı ve İlçe Temsilcisi tarafından eczane krokilerini onaylatmaları gerekmektedir.

 

 • İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN EVRAKLAR