Duyuru Tarihi: 26.11.2012

ECZANENİN NAKLEDİLMESİ HALİNDE İSTENİLEN BELGELER

 • Nakil için dilekçe
 • Eczanenin eski ruhsat fotokopisi
 • Eczanenin krokisi
 • Elektrik ve Su Abone makbuzlarının Fotokopisi
 • Kira Kontratının fotokopisi
 • Tapu fotokopisi
 • Numarataj belgesi fotokopisi (bağlı bulunduğu belediyeden)
 • Yapı kullanım izin belgesi
 • Adli sicil yazılı beyanı (Sabıka kaydı)
 • İmza sirküleri
 • Yasal süre içersinde sözleşmeli kurumlara adres değişiklikleri ile ilgi bilgi verilmesi


ECZANE DEVREDECEKLERDE İSTENEN BELGELER

 • Yeni Eczane açacaklarda istenen belgelere ek olarak eczanenin eski ruhsat fotokopisi
 • Devir için dilekçe

ECZANE KAPATMA İŞLEMİNDE İSTENEN BELGELER

 • Eczane Kapatma Dilekçesi
 • Eczane Ruhsat Fotokopisi

  (Kapatma işlemlerinde kapatma dilekçesi ve eczane ruhsat fotokopisinin mutlak suretle eczacı odasına ulaştırılması gerekmektedir. Eczacı odasına bilgi verilmemesi halinde eczacının aidat ödemeleri serbest eczane sahibi eczacısı üzerinden yansımaya devam edecektir.)

 • İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İSTENEN EVRAKLAR