Duyuru Tarihi: 2.7.2008

 

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile İstanbul, Adana ve Konya Eczacı Odası Başkanlarından oluşan heyetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ile yaptığı görüşmeler, akşam saatlerinde sonuçlandı.

Görüşme sonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve TEB Başkanı Erdoğan Çolak, eczacı ıskontosu konusunda uzlaşmaya varıldığını basına açıkladılar.

Buna göre; Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında 2008 yılı için imzalanacak olan protokolde, kademeli ıskonto uygulaması devam edecek. Uygulanacak olan yeni ıskonto oranları şu şekilde:

2007 yılı satış hâsılatı (KDV hariç);
350.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından %1,
350.001 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %2,
600.001 YTL ile 900.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından % 3,
900.000 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından % 4,
eczacı ıskontosu uygulanacak.
Yeni açılan ve 2007 satış hasılat olmayan eczaneler için en düşük indirim oranı uygulanır.

Kamu kurum ıskontosu uygulamasında eczacının sanayi ve kamu arasında aracılık yapması nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için de, Kamu ilaç alımlarında firmalar tarafından eczaneler aracılığı ile yapılan iskontoların KDV dahil eczanelerden tahsili uygulaması aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

01.07.2008 tarihinden itibaren, ilaç firmalarından alınacak iskontolar YTL  olarak depolara aktarılacak, depolar aynı YTL miktar iskontoyu eczanelere yansıtacaklardır. Eczaneler de aldıkları YTL miktarını ilacın KDV dahil perakende satış fiyatından düştükten sonra kalan miktara eczane iskontosunu uygulayarak, SGK’ya fatura edeceklerdir.

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanacak yeni protokol hükümleri, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe açıklık getiren 05.05.2008 tarihli ve 30169 sayılı Genel Yazısının 1. maddesinde yer alan;

“Dönemsel ya da başka gerekçe ile fiyat indirimi yapıldığında, indirimli fiyatlar ilan edildiği tarihten 45 gün sonra geçerli olacak, ancak firmalar diğer iskontolar haricinde indirim oranında ilave iskonto şeklinde indirimi uygulamaya, indirimli fiyatların ilan edildiği tarihte derhal başlayacak, bu iskontolar depolar tarafından eczanelere derhal yansıtılacaktır.” Hükmü, Bakanlar Kurulu tarafından imzalanmış olup, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Tüm Üyelerimize Duyurulur.