Makale Tarihi: 21.3.2011
Görüntülenme: 613

2011 YILI YEŞİL KART SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ İŞLEMLERİ HK.2011 YILI MALİYE VE YEŞİL KART SÖZLEŞMELERİ ODAMIZDAN TEMİN EDİLMEKTE OLUP ,  SÖZLEŞMELERİN 21 MART 2011 PAZARTESİ  GÜNÜ ( BUGÜN )   MESAİ BİTİMİNE KADAR YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
 ( YEŞİL KART 100  TL. , MALİYE SÖZLEŞMESİ 25 TL.DİR )

2009 YILI MALİYE PROTOKOLÜ 7.7. MADDESİNE GÖRE  SÖZLEŞME YENİLEME 
VE İLK KEZ YAPILMASI HALİNDE GEREKLİ EVRAKLAR AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMAKTADIR
:

 

 

7.7. Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalama halinde eczacıya ait;

 

* Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),

*  Ruhsat fotokopisi,

*  İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

* Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi ( Aslı ilgili Kuruma ibraz edilmek suretiyle fotokopisi )

* Eczacının sosyal güvenlik durumunu gösterir belge,

*  Eczacı tarafından kaşelenip imzalanan satış hasılat formu (Tebliğ eki EK-3/B )

* Bölge eczacı odasından onaylı sözleşme metni,