Duyuru Tarihi: 13.4.2011Sekreteryası Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yürütülen TMMOB'a bağlı Odalar, KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar nükleer santallere karşı olan kurum , kuruluşların yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform; Çernobil Nükleer Santral Kazasının yıl dönümü olan 24 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da merkezi bir miting düzenleyecektir.

Mitinge katılmak isteyen meslektaşlarımızın 15 Nisan 2011 Cuma günü saat 16.00'ya kadar oda sekreterlarımıza isimlerini bildirmeleri önemle duyurulur.