Duyuru Tarihi: 7.5.2009
7 Mayıs 2009 tarih ( bugün ), 27221 sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanan " Yurt dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır :

7 Mayıs 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27221

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK