Duyuru Tarihi: 7.5.2012

 

 

Antalya Eczacı Odası ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yatarak tedavi gören hastaların ilaçlarının karşılanması ve dağıtımının yapılması için bir protokol imzalanmıştır.2012 yılı SGK protokol eki EK-4, 15. Madde (e) bendinde belirtilen “Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri” maddesi uyarınca , ilgili protokol gereği yatan hasta reçeteleri için kota 1.000,00 (bin) TL olarak belirlenmiş ve yatan hasta reçeteleri sıralı dağıtım sistemi kapsamına alınmıştır.
Ayrıca 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle uygulamaya geçen sıralı dağıtım sisteminin daha etkili ve sorunsuz bir biçimde yürütülebilmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Medical Park Hastanesi olmak üzere 2 adet reçete dağıtım bürosu faaliyete geçirilmiştir.
Dağıtım kapsamında bulunan reçetelerin  medula provizyon sistemine girilmesini takiben , T.E.B. Farmainbox tevzi reçete programına işlenmesi ve farmainbox programından alınacak dökümün Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra SGK’ya teslim edilmesi reçete iadelerinin oluşturacağı mağduriyetin önlenmesi açısından önemlidir.
Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.