Duyuru Tarihi: 8.11.2008İl Sağlık Müdürlüğü İlaç Eczacılık Şubesince
odamıza gönderilen 'Müşteri Memnuniyeti Anketi' ek dosyadadır.
Kurumun, anketin üyelerimizce  yanıtlandıktan  sonra Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılması ile ilgili bilgilendirme  yazısı aşağıdadır.
Tüm meslektaşlarımızın  bilgisine sunulur.


MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ

 

        Müdürlüğümüzce belirli sürelerde tekrar edilerek uygulanan, tarafımızdan hizmet alan kişi ve kurumlardan katılım talep edilen Müşteri Memnuniyeti Anketi ile ilgili olarak:

 

        Şubemize, gün içerisindeki koşuşturma sırasında bir işini halletmek/evrak bırakmak/evrak almak vb. amacıyla gelen meslektaşlarımıza, yakınlarına, eczane çalışanlarına, depo çalışanlarına veya başkaca her hangi bir şahsa; acele ile anket yapmak yerine mail ekinde bulunan “Müşteri Memnuniyeti Anket Formu”nu ilgililere ulaştırarak Müdürlüğümüz İlaç ve Eczacılık Şubesi’ne yolları düştüğünde bırakmalarını beklemek uygun görülmüştür.

 

        Şöyle ki; e-posta aracılığı ile verilecek cevaplar da kabul edilecek ise de bu konuda katılımcıların çekincelerinin olabileceği düşünülerek ulaştırılan anket formunun yazıcı çıktısı alınarak doldurulmasını müteakip Müdürlüğümüz İlaç ve Eczacılık Şubesi’nde hazırlanan kapalı anket kutusuna bırakılması planlanmıştır.

 

İçinde bulunduğumuz 2008 Yılı Kasım Ayı’nın henüz başı olması; uyuşturucu ve psikotrop il