Duyuru Tarihi: 19.12.2010
Bilindiği üzere 11.12.2010 tarih ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği gereğince 18.12.2010 tarihinde KKİ artışları yürürlüğe girecek ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 10/12/2010 tarihli ilaç fiyat listelerine yansıtılan ve 20.12.2010 tarihinde referanstan kaynaklanan fiyat düşüşleri olacaktır.

Yine bilindiği üzere, Odamızın da aralarında bulunduğu  23 Eczacı Odası Türk Eczacıları Birliği ‘ nin stok zararlarının karşılanması için önerdiği  İlaç Takip Sistemine bildirimde bulunmak yönteminin kabul edilemez olduğunu, bugüne kadar stok düzeltme hakkı verilmemesinden ve stok zararlarının karşılanmasının İlaç Fiyat Kararnamesine eklenmesi suretiyle yasal teminat altına alınmamasından dolayı  ITS ‘ ye stok bildirimde bulunulmaması gerektiğini açıklamış ve acilen bir Başkanlar Danışma Kurulu yapılarak bu zor süreçte örgütümüzün izleyeceği yolun belirlenmesini talep etmiştir.

Fakat bu talep TEB tarafından olumlu karşılanmamış ve Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı yapılmamıştır.

İlaç fiyatlarının düşmeye  ve KKİ artışlarının başladığı günlerden bugüne kadar stok zararlarının tam ve eksiksiz  telafi edilememesi gerçeğiyle beraber  ITS ‘ ye stok bildirimi yapılması üstelik bu bildirimler sonucu zararların karşılanmasının  hangi yasal teminat altında olduğunun belirsiz olması bu yönteme de endişeli bir bakış oluşmasına neden olmuştur.

 Gerek Sağlık Bakanlığının , gerek  TEB ve İlaç Sanayinin bugüne kadar stok zararlarının karşılanması için alternatif başka yöntem oluşturamamış olmaları ve daha önceki yöntemlerden de zararların tam ve eksiksiz karşılanamamış olması bizleri bu yöntemi denemeye zorunlu kılmaktadır.

Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu meslektaşlarımızın herhangi bir maddi zarara uğramaması için;
sadece KKİ artışından  ve referans fiyat uygulamasından dolayı oluşan fiyat düşüşlerinden etkilenen ilaçlara ait bildirimlerin belirtilen süre içinde yapılmasını ve bundan sonraki süreçte stok düzeltme affı çıkana  ve bundan sonra oluşacak olan zararların yasal teminat altına alınmasına kadar herhangi bir bildirimde bulunulmamasını önermektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur.