ARTIK MEDULA PROVİZYON SİSTEMİNİN ONAY VERDİĞİ HER İLAÇ ÖDENMELİDİR!

 

Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU ve SUT Komisyonumuzun ortak çalışma ile yürüttüğü dava, Yargıtayın da onayıyla emsal teşkil edecek şekilde Kumluca da faaliyet gösteren Özlem Eczanesi lehine kazanılmıştır. Dava konusu ve Yargıtay kararı şu şekilde oluşmuştur;

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2014/26470 E.  ve 2015/23063 K. Sayılı ilamı

DAVA            : Haksız 8.873,72 TL kesintinin SGK dan tahsili istemli alacak davası

DAVANIN KONUSU ve SGK’nın KESİNTİ GEREKÇESİ             :

 “Kuruma fatura edilen EXTRANEAL P.DİY. SOL 2000 Ml. TEKL. TORBA ve 2 adet PHYSIONEAL 40 2.27 2500 isimli ilaç bedelini ilacın SUT hükümlerine göre (SUT 4.5.4.d.2.2) ancak 3 hekimden oluşan raporla verilebileceği, tek hekimin yazdığı ilaç bedelinin ödenmesinin mümkün olmayacağından bahisle, eczacının hakkedişinden 8.873,72 TL kesintinin uygulanması gerektiği“ şeklindedir.

Meslektaşımızın açmış olduğu dava yerel mahkemece reddedilmiş, bunun üzerine Yargıtay a başvuran eczacı vekili Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU’nun talebi YARGITAY’ca kabul görerek aşağıdaki gerekçeyle yerel mahkemenin kararı bozulmuştur.

YARGITAY İLAMI ÖZETİ :

Hükme dayanak bilirkişi raporunda ilaç takip sisteminin tek başına kontrol mekanizması sayılamayacağı eczacının da SUT hükümlerine göre reçetelerin yerindeliğini kontrol etmesi gerektiği mütalaa edilmişse de, kurumun bizzat kendisinin bilgi yükleyerek oluşturduğu ve tek denetleyicisi olduğu sistemin onay vermesi ile hastaya ulaştırıldığı sabit olan ilacın kuruma fatura edilmesinde eczacı davacıya atfı kabil kusur bulunmadığının kabulü gerekir. Mahkemece bu husus gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup hükmün BOZULMASI nı gerektirir.

SONUÇ                     :

8.873,72 TL yasal faiziyle birlikte SGK dan alınarak eczacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Gerek daha önce kazandığımız ve gerekse de  kazanılan bu dava sonucunda, artık Medula Provizyon Sistemine bilgileri eksiksiz girilen ve provizyonu alınan tüm reçetelerin ödenmesi gerektiği,  ayrıca eğer bir eksiklik yada yanlışlık varsa bunların provizyon alınırken tespit edilmesi  gerçeği kaçınılmaz olmuştur.

Göstermiş olduğu cesaret ve kararlılık için meslektaşımızı, vermiş oldukları gayretli mücadele için Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU nezdinde tüm hukuk bürosu ekibini ve ayrıca SUT Komisyonumuzu tebrik ediyorum.

ECZ. KEREM ZABUN
BAŞKAN
ANTALYA ECZACI ODASI

 

Makale Tarihi: 17.08.2015
Görüntülenme: 5799