Duyuru Tarihi: 30.6.2008

 

 

               Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği arasında 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe girmesi gereken ve vatandaşlarımızın yüzde 90’ının eczanelerden ilaç alma koşullarını belirleyen 2008 Yılı İlaç Alım Protokolü görüşmeleri sürmektedir. 2005 yılından itibaren yapılan protokollerle ilaç eczacılık hizmetinin serbest eczaneler tarafından tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde verilmesi için her türlü fedakârlığı göstermiş bir meslektaş grubu olarak, 24.000 eczacı adına, 8.500 eczanenin kapanma noktasına geldiği ve bu sayının giderek arttığı bir ortamda, bundan böyle vereceğimiz herhangi bir ödünün kalmadığını, bazı konuların bu protokolde yer almasının bizler açısından kabul edilemez olacağını ilan ediyoruz.

 

            Her şeyden önce, karlılığı böylesine düşmüş, adeta her gün zararı büyüyen bir meslek grubunun ıskonto veriyor olmasının, hele ki iflas noktasına gelmiş meslektaşlarımızın sayısının tüm eczacıların üçte birine yaklaştığı bir durumda herhangi bir sürdürülebilirliği yoktur. Kurum ıskontosu kesinlikle protokolde yer almamalıdır. Ayrıca, bilinmelidir ki, bizler eczacıyı potansiyel suçlu olarak gösteren cezai hükümlerin ağırlıklı olarak bulunduğu bir protokolü mesleki saygınlığımızı zedeleyici bir unsur olarak değerlendiriyor ve eczacıya yönelik böylesi bir yaklaşımı kabul edilemez buluyoruz. Diğer yandan, ilaç firması ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki maddi ilişkinin bedelini eczacılar ödemekte, son üç yıldır kamu kurum ıskontolarının perakende satış fiyatı üzerinden yapılması nedeni ile, eczacılar yüzde 3’lere varan bir haksız ekonomik kayba uğramaktadır. İlaç şirketlerinin kamu kurum ıskontosunun eczane üzerinden yapılması uygulaması derhal sonlandırılmalıdır. Buna ek olarak, hem kamuyu koruyan, hem de eczaneler arasında adil dağıtımı gerçekleştirerek düşük sermayeli eczanelerin ayakta kalmasını ve sağlık hizmeti vermeye devam etmesini sağlayan mevcut reçete dağıtım sistemlerinin korunması ve geliştirilmesi olmazsa olmazlarımızdandır. Tüm Basına ve Kamuoyuna ilan ediyoruz ki, biz eczacıların bu koşullara dayanacak gücü ve sabrı kalmamıştır. Bizler 24.000 eczacı ve 51 eczacı odası olarak, bu taleplerle görüşme masasında olan meslek örgütümüzün arkasında olduğunuzu, mesleğimizi sürdürebilmek için kendilerine gereken desteği vereceğimizi kararlılıkla beyan ediyoruz. Bizler, finansörlük, mutemetlik, memurluk yapmak değil, çağdaş eczacılık hizmeti vermek istiyoruz.