Duyuru Tarihi: 21.10.2009 

Bilindiği üzere eczanelerimiz arasında takas programı çalışmaya başlamıştır. Sistemin daha verimli çalışabilmesi için meslektaşlarımızın aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir :

 

1-     Her ilacın birim fiyatı perakende satış fiyatı üzerinden sırasıyla K.D.V, eczane karı %20 ve %4-11 vb kamu ıskontoları düşüldükten sonra hesaplanmaktadır.

2-     Söz konusu ilaç mal fazlası olmayan bir ürün ise, takas eklerken ilgili ilaç için M.F kısmının 10+0 şeklinde bırakılması gerekmektedir. Bu takdirde birim fiyat hesaplanırken mal fazlası oranı dikkate alınmamaktadır

3-     Takasa eklenmek istenen eğer mal fazlası olan bir ürün ise eczacılarımızın mal fazlası kısmına ilgili ürünü alırken faydalandıkları mal fazlası oranını (örneğin 10+4) eklemeleri gerekmektedir. Bu durumda birim fiyat hesaplanırken   K.D.V,eczacı karı, kurum ıskontosu ile beraber mal fazlası oranıda fiyata  yansıtılmakta dolayısıyla gerçek birim maliyete ulaşılmaktadır.

Takas yaparken eczanelerin karşılık olarak gerçek birim fiyattan yararlanabilmeleri için mal fazlası kısmının doldurulması  (şayet mal fazlası var ise) çok önemlidir.

 

4-     Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da ilaçların miatlarının doğru olarak girilmesidir. Miat bilgisi girilmez ise ilaçların miatları takasa girildiği tarih olarak çıkmaktadır .

 

        Yukarıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği önemle duyurulur.