Duyuru Tarihi: 5.10.2010


 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 01.10.2010 tarihli “E-Rapor” başlıklı duyurusunda ;


- 01.10.2010 tarihi ve sonrasında sağlık hizmet sunucularında ilaç temini amacıyla oluşturulan raporların eczane tarafından kaydedilemeyeceği,


- Söz konusu raporların kayıt edilmesiyle ilgili raporun doğruluğuna ve geçerliliğine yönelik sorumluluğun, raporu düzenleyen hekim ve en son raporu onaylayacak olan başhekimde olduğu bildirilmektedir.

Her ne kadar SGK’nın yaptığı duyuruda “E-Raporun doğruluğuna ve geçerliliğine yönelik sorumluluğun e-raporu düzenleyen ve en son e-raporu onaylayacak olan başhekimde olduğu “ belirtilse de Sağlık Uygulama Tebliğine uygun olarak düzenlenmeyen e-rapor ekinde verilen reçetelerde kesintiler olabilecektir. Sağlık Uygulama Tebliğine göre uygun olmadan düzenlenen e-raporların medula sisteminde düzeltilmesi için hastalarınızı  hastanelerin ilgili bölümlerine yönlendirmeniz gerekmektedir.

Herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için konuya azami hassasiyet gösterilmesi önemle duyurulur.