Duyuru Tarihi: 6.7.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, İlaç Takip Sistemi Uygulamaları ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, 30 Mayıs 2009 tarih 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile 5 kademede erteleme yapılmıştır.

İlgili yönetmelik değişikliği ile, “1/7/2009 tarihinden itibaren ambalajlarında karekod bulunan ilaçlar, Bakanlık İlaç Takip Sistemine kaydı yapılmak suretiyle ayrıca kupür aranmaksızın piyasaya verilebileceği” ifade edilmiş olmakla birlikte, Birliğimiz tarafından 02.06.2009 tarihli yazılarımız ile tüm ilaç firmalarına gerekli uyarı yapılarak ilaç ambalajlarında, karekod yanında “barkod ve fiyat kupürüne (kupür şeklinde bir etiket yada sürşarj etiketi)” de yer verilmesi gereği vurgulanmıştır. Yönetmeliğin bu maddesi ile ilgili itirazlarımız da yazılı ve sözlü olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.  

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 23.06.2009 tarihinde imzalanan EK Protokolde, Kuruma teslim edilecek fatura ekinde yer alacak belgelerle ilgili herhangi bir değişiklik ve düzenleme yapılmamıştır. Bu itibarla, 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle de, verilen ilaca ait kupür ve barkodun reçeteye eklenmesi uygulamasına devam edilecektir.  Üyelerinizin, 1 Temmuz itibariyle İlaç Takip Sistemine ilişkin olarak herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter